Chi中  Eng英  

中菜篇 - 鮑魚菇燴魚肚

Ingredient

  • 魚肚 5兩

  • 鮑魚菇(切片) 3兩

  • 菜心 4棵

  • 薑 3片

  • ? 2條

Seasoning

Method

  1. 魚肚用清水浸軟。

  2. 燒熱油鑊,爆香薑、?,加入清水、鹽及雞粉,煮滾後再加入已浸軟的魚肚,燴10分鐘,用筲箕盛起,瀝乾。

  3. 將上湯煮滾,加入鮑魚菇煮2分鐘,再加入已燴好的魚肚煮至熟透。最後將糖、老抽、蠔油、粟粉,用少許清水開勻,加入鑊內埋芡煮滾即成。